Tietosuojaseloste

Tämä on Kurssini Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2.11.2021. Viimeisin muutos 6.11.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Kurssini Oy

Y-tunnus: 3233628-9

Kauppakatu 33 A12

53100 Lappeenranta

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jouni Koskenniemi, 0453152447, jouni.koskenniemi@jatkokoulutus.comnen

3. Rekisterin nimi

Jatkokoulutus.com asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelylle henkilötietoja meillä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet:

 • Rekisteröidyn antama suostumus
 • Rekisteröidyn osallistuminen sopimukseen
 • Lakisääteinen velvoite

Käsittelemme henkilötietoja useista syistä, kuten:

 • Tarjotaksemme koulutuspalveluita
 • Ylläpitääksemme ja parantaaksemme käyttökokemusta turvallisessa ympäristössä
 • Tehdäksemme markkinoinnista ja myynnistä tehokkaampaa ja kohdennetumpaa
 • Kehittääksemme asiakaspalvelua ja asiakaskokemusta
 • Ylläpitääksemme asiakassuhdetta
 • Täyttääksemme viranomaisten vaatimat ilmoitusvelvoitteet
 • Estääksemme mahdollisia väärinkäytöksiä

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedot, joita saatamme kerätä, sisältävät, mutta eivät rajoitu:

 • Kommunikaatioon liittyvät yhteystiedot, mukaan lukien sähköposti ja puhelinnumerot
 • Asiakkaan henkilöllisyysnumero
 • Yritysasiakkaiden yksilölliset tunnisteet ja kontaktitiedot
 • Maksu- ja laskutustiedot
 • Analytiikkaa varten kerätty data palvelun käytöstä
 • Internet-yhteyden IP-osoitteet
 • Käyttäjän suoritukset ja niihin liittyvät ajankohdat
 • Maksutiedot
 • Käyttäytymistietoja verkossa sekä laitetunnisteet
 • Asiakas on ensisijainen lähde näille tiedoille, mutta tietoja voidaan täydentää ja tarkentaa yhteistyökumppaniemme, kuten luottotietojen tarkastajien, toimesta.

Tietojen säilytysajat määritellään niiden tarkoituksen mukaisesti, joita on kuvailtu tässä dokumentissa. Jotkut tiedot säilytetään pidempään vastaamaan lakisääteisiä vaatimuksia, kuten kirjanpidon säilytysvelvoitteita tai viranomaisten dokumentointivelvollisuuksia.

Asiakkaan pyynnöstä henkilökohtaiset tiedot voidaan poistaa, mikäli tämä ei ole ristiriidassa pakottavien lakisääteisten velvoitteiden kanssa.

Lakimääräiset säilytysvelvoitteet määrittävät tietyille asiakastiedoille pidemmät säilytysajat, esimerkiksi:

 • Trafin määrittelemän ajan, viiden vuoden ajan, säilytetään ammattipätevyyden jatkokoulutukseen liittyviä asiakirjoja.
 • Kirjanpitolainsäädäntö asettaa tietyille kirjanpidollisille dokumenteille vaatimuksen pitkäaikaisemmasta säilytyksestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tiedot keräämme eri tavoin, kuten verkkosivujen lomakkeiden kautta, sähköpostiviesteillä, puhelinsoitoilla, sosiaalisen median alustoilta, sopimusten yhteydessä sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan aktiivisesti.

Lisäksi saamme asiakastietoja kolmansilta osapuolilta esimerkiksi luotonvalvontaprosesseissa, missä yksityishenkilön tai yrityksen luottokelpoisuutta arvioidaan rekisteröitymisen yhteydessä. Nämä luottotietopäätöksen tiedot säilytämme ainoastaan kahden viikon ajan. Sen jälkeen tiedot hävitetään, mutta luottopäätöksen yleinen tulos (myönteinen/kielteinen) säilytetään asiakkaan tiedoissa, mikäli tämä on rekisteröitynyt kurssillemme.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tavanomaisesti henkilötietoja ei jaeta ulkopuolisten kanssa, paitsi kun asiakas on siihen antanut nimenomaisen suostumuksensa tai kun tietojen jakaminen on sovittu osana palvelua. Kuitenkin, rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja myös EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin tarpeen mukaan.

Henkilötietojen jakaminen voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:

 • Laki vaatii henkilötietojen toimittamista viranomaisille, esimerkiksi liikenteen ammattipätevyyksiä koskevan lainsäädännön mukaisesti, jolloin tietoja jaetaan tarvittaville viranomaisille, kuten Traficomille ja Ajovarma Oy:lle.
 • Koulutuksen järjestäjä Kurssini Oy saa välttämättömät tiedot koulutuksen toteutusta ja viranomaisraportointia varten. Samoin, kehitystyöhön osallistuvien yhteistyökumppaneiden käytössä voi olla asiakastietoja.
 • Mikäli yrityksemme omistusolosuhteet muuttuvat, voi siitä seurata henkilötietojen siirto uusille omistajille.
 • Kolmansille osapuolille tiedot voidaan luovuttaa, jos se on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi, saatavien perinnäksi tai oikeudellisten vaatimusten täyttämiseksi.
 • Asiakaspalvelun, lainmukaisuusvelvoitteiden sekä markkinointitoimien hoitamiseksi henkilötietoja voidaan säilyttää kolmannen osapuolen pilvipalveluissa, joille vain Kurssini Oy:n henkilöstöllä on käyttöoikeus. Jotkin näistä pilvipalvelimista saattavat sijaita EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolella.
 • Rekisteröityjen suostumuksella tietoja voidaan myös jakaa kolmansien osapuolten kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen hallinnassa kiinnitämme erityistä huomiota huolellisuuteen ja tietoturvaan. Suojataksemme käsittelemiämme tietoja, olemme varmistaneet, että kaikki tietojärjestelmät ovat asianmukaisesti suojattuja. Tietojen säilyttäminen verkossa tapahtuu palvelimilla, joissa sekä laitteiston fyysinen että digitaalinen suojaus on varmistettu korkeatasoisesti. Rekisterinpitäjänä vastaamme siitä, että tietoja käyttävät ainoastaan ne henkilöstön jäsenet, joiden toimenkuvaan tietojen käsittely kuuluu, ja että kaikkea tietoa kohdellaan luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokainen rekisteröity henkilö voi pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin rekisterissämme ja on oikeutettu pyytämään virheellisten tai epätäydellisten tietojen korjausta. Tarkistus- tai korjauspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle joko sähköpostitse tai postitse. Rekisterin ylläpitäjä saattaa pyytää henkilöä todistamaan henkilöllisyytensä, jos se on tarpeen. Rekisterin ylläpitäjä käsittelee kaikki tällaiset pyynnöt EU:n tietosuoja-asetusten edellyttämässä määräajassa, yleensä kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella henkilöllä, jonka tiedot ovat rekisteröityinä, on oikeus vaatia tietojensa poistoa (”oikeus olla unohdettu”). Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojenkäsittelyn rajoittamista EU:n GDPR-asetuksen määrittämissä olosuhteissa. Kaikki tällaiset pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Jos tarpeen, rekisterin ylläpitäjä voi pyytää henkilöä varmentamaan identiteettinsä. Kaikkiin pyyntöihin vastataan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamissa määräajoissa, tyypillisesti kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

11. Evästeistä (”cookies/keksit”)

Kurssini Oy hyödyntää verkkopalvelussaan evästeitä sekä muita samankaltaisia menetelmiä, kuten selaimen paikallisen tallennustilan. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän päätelaitteelle ja mahdollistavat esimerkiksi käyttäjän tunnistamisen ja ostoskärryn sisällön muistamisen. Ne pysyvät selaimessa käytön mukaan vaihtelevan ajan, tyypillisesti tunneista päiviin.

Verkkosivustomme käytön myötä annat suostumuksesi niin meidän kuin kolmansien osapuolten asettamille evästeille.

Nämä kolmansien osapuolten evästeet voivat olla kotoisin eri palveluntarjoajilta, kuten Googlelta, Facebookilta, Instagramilta, ja Snapchatilta, joiden palveluita integroimme sivustollemme.

Tarvitsetko apua koulutusten valintaan?

Soita tai lähetä meille viesti niin me autamme!